THÔNG BÁO

Để nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác thống kê, kiểm kê đề nghị các đơn vị sử dụng phần mềm thống kê, kiểm kê (tk tools) của Tổng cục ban hành để tạo ra file .data cho đúng cấu trúc csdl thống kê, kiểm kê. Trước đây một số đơn vị sử dụng nhiều phần mềm khác nhau để tạo ra file .data và cập nhật lên phần mềm tk online dẫn đến database có rất nhiều dữ liệu sai cấu trúc ảnh hưởng đến các đơn vị khác khi truy cập vào hệ thống. Vì vậy chúng tôi đã dùng giải pháp kiểm tra trên hệ thống nếu phát hiện có file .data không đúng chuẩn, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của đơn vị đó khỏi hệ thống để đảm bảo tốt nhất cho mục đích chung mong các đơn vị hợp tác. Xin chân thành cảm ơn!!!

Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo trên hệ thống đơn vị không xử lý chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của đơn vị đó khỏi hệ thống.


Cập nhật Ngày 26/01/2018 : 01:50 AM. Những xã, phường sai số liệu, đề nghị chỉnh sửa lại dữ liệu.
Tỉnh Hà Giang
01. Xã Lũng Phìn
02. Huyện Bắc Mê
03. Xã Hương Sơn
04. Xã Xuân Minh
Tỉnh Phú Thọ
01. Xã Hương Nộn
02. Xã Đồng Lương
03. Xã Giáp Lai
04. Xã Hương Cần
05. Xã Khả Cửu
06. Xã Tân Lập
07. Xã Thạch Khoán
08. Xã Thắng Sơn
09. Xã Thượng Cửu
10. Xã Tinh Nhuệ
11. Xã Văn Miếu
12. Xã Yên Lương
Tỉnh Vĩnh Phúc
01. Thị trấn Gia Khánh
Tỉnh Thanh Hóa
01. Thị trấn Bến Sung
02. Xã Thiệu Thành
03. Xã Thiệu Phú
04. Xã Thiệu Tiến
Tỉnh Nghệ An
01. Xã Diễn Mỹ
02. Xã Diễn Phong
03. Huyện Anh Sơn
04. Xã Thạch Sơn
Tỉnh Quảng Trị
01. Thị trấn Cửa Việt
Tỉnh Ninh Thuận
01. Xã Phước Dinh
02. Xã Phước Minh
Tỉnh Gia Lai
01. Phường Trà Bá
02. Xã Chư Á
03. Phường Hoa Lư
04. Thành phố Pleiku
05. Xã Chư HDrông
06. Xã Diên Phú
Tỉnh Cần Thơ
01. Phường Ba Láng
02. Phường Hưng Phú
03. Phường Hưng Thạnh
04. Phường Phú Thứ
05. Phường Tân Phú
06. Phường Thường Thạnh
07. Quận Ninh Kiều
08. Thành phố Cần Thơ
Tỉnh Quảng Ngãi
01. Xã Đức Thạnh
Tỉnh Thái Nguyên
01. Xã Điềm Mặc
02. Xã Phúc Chu
Tỉnh Quảng Bình
01. Huyện Lệ Thủy
02. Xã Tân Thủy
Tỉnh Thừa Thiên Huế
01. Phường Thuận Hòa
02. Thành phố Huế
Tỉnh Phú Yên
01. Xã Xuân Lộc
Tỉnh Bình Thuận
01. Xã Bình Tân
Thành phố Hồ Chí Minh
01. Phường 12
Tỉnh Đồng Tháp
01. Phường 4
02. Thành phố Cao Lãnh
Tỉnh Kiên Giang
01. Xã Hòn Nghệ
Dữ liệu đang tiếp tục cập nhật ....
Ngày 25/01/2018 : 20:36 PM
01. Tỉnh Cần Thơ: Bao gồm những xã => Phường Thới An Cập nhật sai số liệu đề nghị điều chỉnh lại

Ngày 25/01/2018
Hiện tại chúng tôi đã xóa dữ liệu của những đơn vị sau:
01. Tỉnh Cần Thơ: Bao gồm những xã => Phường Tân An, Phường Thới An, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Xã Thạnh Lộc
02. Tỉnh Hậu Giang: Bao gồm những xã => Xã Vĩnh Trung, Phường Thuận An, Phường Bình Thạnh, Xã Long Bình