HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI


Hỗ trợ TK trực tiếp

1. Bộ cài công cụ hỗ trợ thống kê, kiểm kê đất đai 2019 - TKDesktop 2019 - Ngày 00/12/2019
Tải tại đây
1. Chuyển Đổi Dữ Liệu :
- Chuyển đổi khoanh đất : xoá các lớp không phải của bản đồ khoanh đất.
- Chuyển đổi địa chính : không xoá dữ liệu cũ.
- Sửa lỗi tắt ứng dụng khi đổi đơn vị hành chính hoặc thỉnh thoảng khi khỏi động.
- Thêm chức năng backup dữ liệu của TK Desktop.
2. Biểu :
- Nâng cấp, sửa lỗi và tăng tính đúng đắn của dữ liệu khi tổng hợp biểu.
- Sửa lỗi biểu 5, 6, 8 và 12.
- Bổ sung các ràng buộc dữ liệu thuộc tính khi tổng hợp biểu.
- Bổ sung chức năng chuyển đổi từ Excel cho Phụ Lục 3.02.
3. Mã Loại Đất Kỳ Trước :
- Nâng cấp chức năng chồng xếp 2 lớp không gian để lấy mã loại đất kỳ trước tự động.
- Thêm cột Ghi Chú vào danh sách lỗi để người dùng dễ biết nguyên nhân và kiểm tra.
- Thêm chức năng Xem hình dáng theo màu loại đất và thông tin nhãn của các khoanh kỳ trước liên quan với khoanh nhận dạng lỗi.
4. Bản Đồ Hiện Trạng :
- Bổ sung lưới kilomet với các bản đồ có tỉ lệ >= 1/10000.
- Định dạng font chữ cho Biểu Ký.
- Định dạng font chữ cho Cơ Cấu Diện Tích. - Chú Dẫn : sắp xếp lại mã loại đất theo thứ tự NNP, PNN, CSD. Thêm ranh giới hành chính.
- Cập nhật bản đồ Việt Nam có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bổ sung các đảo khác cho toàn quốc.
- Cập nhật font chữ cho nhãn loại đất.
- Thêm tuỳ chọn cho phép người dùng chọn màu loại đất cho khoanh đa mục đích.
- Cập nhật thư viện styles cho Thống Kê, Kiểm Kê.
5. Core Lõi :
- Cập nhật tính năng.
- Sửa lỗi.1.4 Bộ cài công cụ hỗ trợ thống kê, kiểm kê đất đai 2019 - TKDesktop 2019 - Ngày 15/11/2019
Tải tại đây
- Sửa lỗi tạo khoanh đất từ thửa với thửa đa mục đích nhưng có diện tích đa mục đích bị sai ; Đưa ra cảnh báo và tính toán lại diện tích đa mục đích.
- Đưa tuỳ chọn gộp các khoanh nhỏ ra ngoài.
- Bổ sung chức năng kiểm lỗi và parser.
- Cập nhật lại danh sách đơn vị hành chính mới nhất theo Tổng cục Thống Kê
- Cải tiến hiệu năng hoạt động.
Bản Đồ Hiện Trạng Sử Dụng Đất
- Tính toán Font Height theo tỉ lệ bản đồ.
- Cho phép chọn loại đất để Fill màu đối với các khoanh đa mục đích.
- Tạo 2 lớp : Đường địa giới hành chính và lớp địa phận xã
- Khung In : Các tools dàn layout in tự động cho bản đồ hiện trạng
- Và một số chức năng khác
Biểu :
- Cập nhật biểu CT15 Công Ích Xã.
- Bổ sung biểu CT15 Satlo.
Auto Update :
- Cập nhật plugin Cập Nhật version mới tự động khi có internet.
Layout In Ấn :
- Bổ sung chức năng IN ẤN bản đồ.


1.3 Bộ cài công cụ hỗ trợ thống kê, kiểm kê đất đai 2019 - TKDesktop 2019 - Ngày 15/10/2019
Tải tại đây
- Cập nhật lại đơn vị hành chính một số địa phương
- Cập nhật lại chuyển đổi dữ liệu
- Cập nhật chức năng tạo bản đồ hiện trạng
- Cập nhật chức năng về đất ngập nước, khu vực tổng hợp
- Cập nhật liên quan đến nhãn khi biên tập trên V8
- Cập nhật hiệu năng của hệ thống
- Và một số chức năng khác

1.2 Bộ cài công cụ hỗ trợ thống kê, kiểm kê đất đai 2019 - TKDesktop 2019 - Ngày 30/7/2019
Tải tại đây
- Cập nhật lại biểu mẫu theo chuẩn TT27
- Chỉnh sửa hiệu năng của phần mềm và ...

1.1. Bộ cài công cụ hỗ trợ thống kê, kiểm kê đất đai 2019 - TKDesktop 2019 - Ngày 14/7/2019
Tải tại đây