TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
HỆ THỐNG THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
THÔNG TIN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI

I. Tư vấn và hỗ trợ phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai
1. Trong quá trình sử dụng phần mềm có vướng mắc thì xin liên hệ qua địa chỉ mail: hotrotk@gdla.gov.vn
2. Trong giờ hành chính mọi vướng mắc xin liên hệ qua số điện thoại: 0243.868.0701 - 0984.272.368
3. Ngoài giờ hành chính mọi vướng mắc xin liên hệ qua số điện thoại Hotline: 0942.398.833  
4. Để công tác hỗ trợ thống kê, kiểm kê đất đai được tốt nhất thì cũng mong sự hợp tác của địa phương trong quá trình sử dụng nếu có vướng mắc thì thực hiện theo trình tự (1, 2, 3) như trên  
5. Năm nay có một sự đổi mới là những đơn vị trực thuộc sở Tài nguyên & Môi trường chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí. Còn ngoài ra các đơn vị khác hoặc Tư vấn thì chúng tôi sẽ thu phí hỗ trợ để nhằm phục vụ công tác hỗ trợ được tốt nhất.
6. Ngoài những vấn đề nêu trên các đơn vị cần tư vấn về thành lập bản đồ kiểm kê, hiện trạng sử dụng đất hoặc sử dụng phần mềm thì liên hệ qua số điện thoại Hotline: 0942.398.833
7. Hiện tại phần mềm đang trong quá trình hoàn thiện, cũng mong nhận được sự đóng góp ý kiến của địa phương. Để phần mềm được hoàn thiện hơn đáp ứng được công tác thống kê, kiểm kê đất đai.

II. Phần mềm + Hướng dẫn cài đặt
1. Phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai: Phiên bản mới nhất ngày 15/10/2019
2. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm: Video hỗ trợ cài đặt và sử dụng phần mềm
3. Tài liệu + Thông tư: Danh sách tài liệu và thông tư