TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI2. Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tại đây


1. Thông tư 27/2018/TT-BTNMT thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tải tại đây