VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI


Hỗ trợ TK trực tiếp

7. Hướng dẫn tạo Layout phục vụ in ấn bản đồ Hiện trạng - TKDesktop 20196. Video Hướng dẫn tạo bản đồ hiện trạng và dàn Layout tự động phiên bản mới nhất - TKDesktop 20195. Video Hướng dẫn tạo bản đồ khoanh đất từ bản đồ khoanh đất kỳ trước và bản đồ điều chỉnh - TKDesktop 20194. Video TK Desktop 2019 Hướng dẫn sửa lỗi khoanh đất - TKDesktop 20193. Video Hướng dẫn sửa lỗi khoanh đất ở Level 30 - TKDesktop 20192. Video Hướng dẫn cài đặt công cụ thống kê kiểm kê 2019 - TKDesktop 2019
1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm TKDesktop 2019